Huisregels Tandartspraktijk Voordijkshoorn

Welkom bij tandartspraktijk Voordijkshoorn. In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd.

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst aandachtig door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich.

Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden.

Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken aan de balie. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag tot en met donderdag van 7.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 015-2134275.

Bij verhindering tijdig bellen om de afspraak te annuleren of te verzetten.

Afspraken langer dan 20 minuten dienen minimaal 48 uur tevoren geannuleerd te worden, kortere afspraken minimaal 24 uur van te voren.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht a 21,- per 10 minuten (tarief 2018) overeenkomstig met de tijd van de geplande behandeling. De niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van relevante gegevens. (denk hierbij aan adres, email, telefoonnummers, zorgverzekeraar, medicatie of veranderingen m.b.t. uw gezondheid.)

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het niet ontvangen van herinneringskaartjes of herinneringsmails m.b.t afspraken. De aan de balie of via de telefoon gemaakte afspraak is bindend.

Het is niet toegestaan foto, film of geluidopnames te maken in de praktijk i.v.m. de privacy van andere patiënten en/of medewerkers.

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk. Ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. Tevens verzoeken wij u om tijdens de behandeling uw telefoon niet te gebruiken.

Let op uw eigendommen. Tandartspraktijk Voordijkshoorn is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Betreft pijnklachten /spoedgevallen:

  • Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt, proberen wij u dezelfde dag nog te helpen.

  • U dient zich dan wel te conformeren aan het aan u aangeboden tijdstip van behandeling.

  • Belt u later op de dag dan kan het zijn dat wij u niet meer op dezelfde dag kunnen helpen.

  • Wij kunnen bij pijnklachten geen rekening houden met uw voorkeuren wat betreft werk/school.

Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst Delft en omstreken. Telefoon: 015 2134040.

Uw en onze tijd is kostbaar. Dat begrijpen we. Wij doen daarom ons uiterste best om stipt via onze agenda te werken. Toch kan het voorkomen dat u langer moet wachten dan u en wij aanvankelijk hadden ingeschat. Dat kan gebeuren door een behandeling die onverwachte complicaties met zich meebrengt, of doordat er een spoedgeval tussendoor is gekomen. Wij gaan er van uit dat u hier begrip voor op kunt brengen.

In principe kunnen wij u altijd vertellen wat de geschatte kosten zijn voor een behandeling, u kunt hier ook altijd naar vragen. Indien u dit wenst, kunnen wij u deze ook op papier meegeven.

Declaraties worden door ons digitaal aan u verstrekt. Ontvangt u de declaratie toch liever over de post dan kunt u dit doorgeven aan de balie.

Declaraties dient u rechtstreeks aan ons te voldoen en zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar, met uitzondering van patiënten die verzekerd zijn bij DSW. Hier kunnen wij de verzekerde kosten zelf incasseren.

Houd u er rekening mee dat niet alles verzekerd is en er zodoende altijd nog de mogelijkheid bestaat dat een deel van de kosten voor uw eigen rekening komt.

De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de declaratie nog niet aan u heeft vergoed.

Werkstukken met techniekkosten boven de 50 euro ( kronen, bruggen, protheses, etc. ) dienen voor plaatsing van het werkstuk grotendeels betaald te zijn, u krijgt hiervoor een aanbetaling mee. Na het plaatsen van het techniekwerk dient u het restant te betalen, u ontvangt dan ook een definitieve declaratie die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering.

Heeft u vragen over vergoedingen, dan kunt u zich wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.

Wij hanteren/hebben leveringsvoorwaarden, deze kunt u op onze website nalezen. Ook hangt een afschrift hiervan in onze wachtkamer.

Indien wij moeten overgaan tot incasseren van de uitstaande vordering(en) m.b.v. een incasso bureau zal automatisch de behandelovereenkomst van onze kant komen te vervallen.

Onbetaald gebleven declaraties worden overgedragen aan een incassobureau. Dit brengt dan voor u nog eens extra kosten mee.

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Tot slot, wij zijn erg blij met suggesties, ideeën, op - en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.