Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
CodeOmschrijvingTariefTechniek
H11Trekken tand of kies€ 42,98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,09
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,05
H26Hechten weke delen€ 63,04
H33Hemisectie van een molaar€ 68,77
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 68,77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 51,58
H41Verwijderen van lipbandje of tongriempje€ 34,39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 68,77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 91,70
H44Primaire antrumsluiting€ 63,04
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 57,31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 80,24
H65Primaire sluiting€ 154,74
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 57,31
 
Consultatie en diagnostiek
CodeOmschrijvingTariefTechniek
C11Periodieke controle€ 21,78
C13Probleemgericht consult€ 21,78
C22Schriftelijke medische anamnese€ 21,78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 103,16
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 28,66indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
C29 Techniekkosten gebitsmodel € 10,00€ 17,00
 
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 57,31
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 45,85
C85Weekendbehandeling€ 21,78
C86Avondbehandeling€ 21,78
C87Nachtbehandeling€ 21,78
 
Implantaten
CodeOmschrijvingTariefTechniek
J01Initieel onderzoek implantologie€ 63,55
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 97,76
J03Proefopstelling€ 138,35
J05Implantaatpositionering op grond van ct-scan€ 46,12
J06Vrijleggen foramen mentale€ 30,75
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€ 0,00
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 20,50
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 245,94
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 153,72
J11Prepareren donorplaats€ 138,35
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 148,59
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 68,43
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 87,10
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 87,10
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 133,22
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 61,48
J19Toeslag esthetische zone€ 63,55
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 234,16
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 84,02
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 117,85
J23*Plaatsen eerste healing Abutment (wondheler)€ 76,86
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 25,62
J25*Plaatsen volgende healing Abutment (wondheler), andere wond€ 46,12
J26Moeizaam verwijderen impantaat€ 169,09
J27Vervangen implantaat€ 274,48
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 107,60
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 51,24
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef€ 117,85
J33Kosten implantaat€ 313,96
J40Twee magneten/drukknoppen€ 158,84
J41*Elke volgende magneet, drukknop€ 35,86
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 210,07
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 63,55
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 25,61
J50*Boven- en onder klikgebit€ 527,75
J51*Onder-klikgebit€ 343,29
J52*Boven-klikgebit € 343,29
J53*Omvorming klikgebi€ 102,48
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 133,22
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 153,72
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 179,33
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 87,10
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 112,72
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 138,34
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 56,36
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 92,22
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 143,46
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 179,33
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 204,95
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 230,57
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 56,36
J75*Reparatie met staaf demontage op twee impantaten€ 107,60
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 133,22
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 158,84
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 521,59
J97Overheadkosten implantaten€ 183,98
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 104,12
 
Kaakgewrichtsbehandelingen
CodeOmschrijvingTariefTechniek
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 143,28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 91,70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 63,04
G10Niet standaard beetregistratie€ 85,97
G11Scharnierasbepaling€ 85,97
G12Centrale relatiebepaling€ 80,24
G13 Protale/laterale bepalingen€ 57,31
G14instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 515,81
G15Voor het behouden van beethoogte€ 28,66
G16Therapeutische positiebepaling€ 28,66
G20Beetregistratie intra-oraal€ 57,31
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 57,31
G61Instructie spieroefeningen€ 57,31
G62Occlusale spalk€ 154,74
G63Repositie spalk€ 229,25indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
G63 Techniekkosten repositiespalk € 148,00€ 257,00
 
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 28,66
G65Indirect planmatig inslijpen€ 315,22
G66Biofeedbacktherapie€ 51,58
G67Behandeling triggerpoint€ 63,04
G68Reparatie occlusale- of repositie spalk, met afdruk€ 45,85
G69Opbeetplaat€ 63,04
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 286,56
G72Controlebezoek MRA€ 28,66
G73Reparatie MRA met afdruk€ 45,85
 
Kronen en bruggen
CodeOmschrijvingTariefTechniek
R08Eenvlaks composiet inlay€ 68,77
R09Tweevlaks composiet inlay€ 131,82
R10Drievlaks composiet inlay€ 171,94
R11Eenvlaksinlay€ 103,16indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R11 Techniekkosten inlay keramisch materiaal € 247,00€ 347,00
 
R12Tweevlaksinlay€ 160,47indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R12 Techniekkosten inlay edelmetaal € 250,00€ 600,00
R12 Techniekkosten inlay € 247,00€ 347,00
 
R13Drievlaksinlay€ 229,25indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R13 Techniekkosten inlay edelmetaal € 250,00€ 600,00
R13 Techniekkosten inlay € 247,00€ 347,00
 
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 28,66indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R14 Techniekkosten inlay edelmetaal € 250,00€ 600,00
 
R24Kroon€ 252,17indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R24 Techniekkosten composiet kroon € 234,00€ 234,00
 
R28Endokroon, indirect vervaardigd€ 68,77indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R28 Techniekkosten goud/porselein kroon € 250,00€ 700,00
 
R29Confectiekroon€ 51,58indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R29 Techniekkosten vol gouden kroon € 250,00€ 700,00
 
R31Opbouw plastisch materiaal€ 57,31indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R31 Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten € 50,00€ 400,00
 
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 57,31
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 114,62
R40Eerste brugtussendeel€ 171,94indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R40 Techniekkosten brugtussendeel keramisch € 247,00€ 447,00
 
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 85,97
R46Brugverankering, per anker€ 57,31
R49Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen€ 143,28
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 28,66
R55Gipsslot met extra afdruk€ 28,66
R60Plakbrug zonder preparatie€ 114,62indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R60 Techniekkosten etsbrug (één tandvervanging) € 210,00€ 350,00
 
R61Plakbrug met preparatie€ 171,94
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,12
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 22,92
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 63,04
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 63,04
R72Vernieuwen schildje van platisch materiaal€ 34,39
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 22,92
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 22,92
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 57,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 28,66
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 28,66
R78Schildje van keramiek of kunststofm, zonder preparatie€ 68,77indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R78 Techniekkosten keramische schildje € 247,00€ 347,00
 
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 114,62indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
R79 Techniekkosten porseleinen schildje € 247,00€ 347,00
 
R80Temporaire, eerste voorziening€ 28,66
R85Temporaire, volgende voorziening€ 11,46
R90Gedeeltelijk voltooid werk€ 0,00
 
Kunstgebitten
CodeOmschrijvingTariefTechniek
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,12indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P01 Techniekkosten opvullen kunstgebit € 103,00€ 103,00
 
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 85,97indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P02 Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis € 222,00€ 222,00
 
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 57,31
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 85,97
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit€ 40,12
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,19indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P07 Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit € 57,00€ 120,00
 
P08Reparatie volledig kunstgebut, met afdruk, per kaak€ 45,85
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 85,97indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P10 Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen € 208,00€ 285,00
 
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 63,04
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 171,94indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P15 Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen € 243,00€ 391,00
 
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 63,04
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 57,31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,19
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 171,94indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P21 Techniekkosten kunstgebit bovenkaak € 407,00€ 407,00
 
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 229,25
P27Reoccluderen€ 57,31
P28Naregistratie en remounten€ 57,31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 45,85
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 372,53
P31Wortelkap met stift€ 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 85,97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 57,31
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 234,98indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
P34 Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen € 298,00€ 559,00
 
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 320,95
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 28,66
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34,39
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 63,04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 85,97
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogf met per immediaat te vervangen element€ 14,33
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 28,66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 28,66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,39
P45Noodkunstgebit€ 114,62
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40,12
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 85,97
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit direct zonder randopbouw, per kaak€ 57,31
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 85,97
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 40,12
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17,19
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 45,85
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 28,66
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 160,47
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 45,85
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 45,85
 
Maken en/of beoordelen foto’s
CodeOmschrijvingTariefTechniek
X10Kleine röntgenfoto€ 16,05
X21Kaakoverzichtsfoto€ 68,77
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 68,77
X24Schedelfoto€ 30,95
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 137,55
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
 
Orthodontie
CodeOmschrijvingTariefTechniek
F121AEerste consult€ 21,78
F122AVervolgconsult€ 21,78
F123AControlebezoek€ 13,65
F124ASecond opinion€ 103,16
F125AMaken gebitsmodellen€ 16,71
F126ABeoordelen gebitsmodellen€ 60,32
F127AMultidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkebare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).€ 135,20
F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)€ 16,05
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 16,05
F155AVervaardiging orthopantomogram€ 29,34
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 17,20
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 18,38
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 51,31
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 18,38
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 51,31
F161AMeerdimensionale kaakfoto€ 138,68
F162ABeoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 57,31
F401A*Plaatsen beugel categorie 0€ 121,08
F411A*Plaatsen beugel categorie 1€ 112,68
F421A*Plaatsen beugel categorie 2€ 117,86
F431A*Plaatsen beugel categorie 3€ 135,91
F441A*Plaatsen beugel categorie 4€ 144,80
F451A*Plaatsen beugel categorie 5€ 342,58
F461A*Plaatsen beugel categorie 6€ 557,27
F471A*Plaatsen beugel categorie 7€ 540,80
F481A*Plaatsen beugel categorie 8€ 422,09
F491A*Plaatsen beugel categorie 9€ 554,78
F492AVerwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak€ 93,86
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 28,53
F512ABeugelconsult per maand catergorie 2€ 28,53
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 28,53
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 28,53
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 32,60
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 40,75
F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 40,75
F518ABeugelconsult per maand categorie 8€ 48,90
F519ABeugelconsult per maand categorie 9€ 61,13
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m9)€ 28,53
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 28,53
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 8€ 32,60
F533ANacontrole beugel categorie 6, 9€ 40,75
F611A*Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur€ 119,82
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren€ 117,86
F716A*Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur€ 25,79
F721ATrekken tand of kies€ 42,98
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant€ 32,09
F723A*Plaatsen mirco-implantaat (voor beugel)€ 80,73
F724APreventieve voorlichting en/ of instructie€ 12,85
F811A*Reparatie of vervanging van beugel€ 28,32
F812A*Herstel of vervanging van retentie-apparatuur€ 37,33
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak€ 37,33
F814*Plaatsen retentie-apparatuur bij orthontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patient€ 37,33
 
Preventieve mondzorg
CodeOmschrijvingTariefTechniek
M01Preventie voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 12,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 12,85
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 12,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 25,79
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 28,66
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 22,92
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 17,19
M61Mondbeschermer€ 25,79indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
M61 Techniekkosten mondbeschermer € 65,00€ 95,00
 
 
Tandvleesbehandelingen
CodeOmschrijvingTariefTechniek
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
T21Grondig reinigen wortel, complex, per element€ 30,95
T22Grondig reinigen wortel, standaard, per element€ 22,92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 88,83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 103,16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 60,18
T42Consult parodontale nazorg€ 87,11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 115,77
T44Complex consult parodontale nazorg€ 154,17
T57Toepassing lokaal medicament€ 61,90
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 151,88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 186,27
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)€ 286,56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)€ 343,87
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 57,31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T75Post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 149,01
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 71,64
T80Tandvleestransplantaat€ 123,22
T81Tuber- of retromolaarsplastiek€ 100,30
T82Tandvleescorrectie, per element€ 54,45
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)€ 143,28
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)€ 343,87
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element€ 114,62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 186,27
T87Kroonverlenging per element€ 186,27
T88Kroonverlenging per sextant€ 343,87
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 57,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 154,17
T91Pocketregistratie€ 34,39
T92Parodontiumregistratie€ 68,77
T93Bacteriologscih onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,12
T94Behandeling tandvleesabces€ 77,37
T95(Draad)Spalk€ 22,92
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 57,31
 
Verdoving
CodeOmschrijvingTariefTechniek
A10Geleidings- en/of infiltratie- verdoving€ 14,33
A15Oppervlakte verdoving€ 7,45
 
Vullingen
CodeOmschrijvingTariefTechniek
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 68,77
V30Fissuurlak, eerste element€ 25,79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,33
V40Het polijsten van oude vullingen, het bijslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament€ 5,73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,46
V70Parapulpaire stift€ 11,46
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 24,07
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 38,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 49,86
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 69,92
V80Wortelkanaalstift€ 20,06
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 35,53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 49,86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 61,32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 81,38
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzlefde element€ 8,60
V91Eénvlaksvulling composiet€ 45,85
V92Tweevlaksvulling composiet€ 60,18
V93Drievlaksvulling composiet€ 71,64
V94Meervlaksvulling composiet€ 91,70
 
Wortelkanaalbehandelingen
CodeOmschrijvingTariefTechniek
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,12
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 31,52
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 47,73
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 103,16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 149,01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 194,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 240,71
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17,19
E40Directe pulpa-overkapping€ 28,66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,46
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 22,92indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
E43 Techniekkosten spalk € 5,00€ 20,00
 
E44Verwijderen spalk, per element€ 5,73
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,46
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,39
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 28,66
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 28,66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 28,66
E56Voorgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 28,66
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 45,85
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 80,24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 51,58
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 42,98
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 45,85
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 45,85
E77initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 57,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 28,66
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,33
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 77,37
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 45,85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,19
E97Uitwendig bleken per kaak€ 71,64indicatie
CodeIndicatie techniekPrijs vanPrijs tot
E97 Kosten bleekhoes en materialen € 65,00€ 65,00
 
E98Materialen voor thuisbleken€ 0,00
 
        Bij codes met een * zijn extra techniekkosten en/of materiaal kosten te berekenen.
 
Deze kosten zijn variabel dus deze lijst is in praktijk aanwezig.
 
        Typefouten voorbehouden