Kronen en bruggen zijn duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Een kroon is een kapje van zirkonium, porselein of goud. Dit kapje wordt precies op maat gemaakt en vastgezet op de afgeslepen tand of kies. Hierdoor worden de oorspronkelijke vorm en functie zo goed mogelijk hersteld. Een brug vervangt één of meerdere tanden of kiezen en zit vast aan minimaal twee pijlerelementen. Dit zijn tanden of kiezen aan weerskanten van de open ruimte. De brug bestaat uit de kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel dat als het ware zweeft boven het tandvlees, dit wordt de dummy genoemd. De dummy vervangt het missende element.

Er zijn verschillende indicaties voor kronen en bruggen. Het kan zijn dat er te weinig houvast is voor een vulling omdat deze te groot is geworden of omdat er een groot stuk is afgebroken van het element. Ook kan esthetiek een rede zijn voor een kroon of brug, dit komt vooral voor bij duidelijk zichtbare tanden en kiezen. Verder zijn het verbeteren van het kauwvermogen en het scheef gaan staan of uitgroeien van elementen ook mogelijke indicaties.

Er zijn meerdere afspraken nodig voor een kroon of brug omdat omdat deze worden gemaakt bij een tandtechnisch laboratorium. Tijdens de eerste afspraak wordt er geslepen aan de (pijler)elementen en er wordt (meestal) een scan gemaakt om de situatie goed in beeld te brengen. Met behulp van deze scan maakt het tandtechnisch lab de kroon of de brug. Deze wordt teruggestuurd naar de tandartspraktijk en de tandarts plaatst het gemaakte werkstuk tijdens de volgende afspraak in de mond. Er zijn altijd minstens twee afspraken nodig.