Bij Tandartspraktijk Voordijkshoorn wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst aandachtig door te lezen. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden.

Afspraken maken

Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken aan de balie. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt tijdens onze praktijkuren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het niet ontvangen van herinneringskaartjes of herinneringsmails m.b.t afspraken. De aan de balie of via de telefoon gemaakte afspraak is bindend.

Betreft pijnklachten/spoedgevallen:

  • Wanneer u ’s morgens voor 10:00 uur belt, proberen wij u dezelfde dag nog te helpen. Udient zich dan wel te conformeren aan het aan u aangeboden tijdstip van behandeling. Wijkunnen bij pijnklachten geen rekening houden met uw voorkeuren wat betreft werk/school.
  • Belt u later op de dag dan kan het zijn dat wij u niet meer op dezelfde dag kunnen helpen.
  • Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst Delft en omstreken. Telefoon: 015 2134040.

Afspraken annuleren of verzetten

Bij verhindering wordt u verzocht om dit tijdig te melden. Afspraken met een duur van twintig minuten of langer dienen minimaal 48 uur tevoren geannuleerd dan wel verplaatst te worden. Voor afspraken korter dan twintig minuten geldt een termijn van 24 uur. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht overeenkomstig met de tijd van de geplande behandeling. Hierbij geldt een tarief van 22,00 euro per tien minuten.

Wijziging in persoonlijke gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van relevante gegevens. Denk hierbij aan wijzigingen in adres, email, telefoonnummer en zorgverzekeraar. Tevens vragen wij u wijzigingen met betrekking tot de algemene gezondheid en medicatiegebruik direct aan ons te vermelden.

Wachttijden

Uw en onze tijd is kostbaar. Dat begrijpen we. Wij doen daarom ons uiterste best om stipt via onze agenda te werken. Toch kan het voorkomen dat u langer moet wachten dan u en wij aanvankelijk hadden ingeschat. Dat kan gebeuren door een behandeling die onverwachte complicaties met zich meebrengt, of doordat er een spoedgeval tussendoor is gekomen. Wij gaan er van uit dat u hier begrip voor op kunt brengen.

Kosten en declaraties

Wij kunnen u vooraf inlichten over de (geschatte) kosten van een behandeling. U bent vrij hiernaar te informeren en de tarieven zijn tevens terug te vinden op onze website onder het kopje ‘tarieven’. Wanneer een behandelplan voor u wordt opgesteld met een bedrag van 250,00 euro of meer kan de betreffende behandelaar u vragen een zogenoemde informed consent te ondertekenen, waarmee u aangeeft geïnformeerd te zijn over de behandeling en de bijbehorende kosten.

Declaraties worden digitaal aan u verstrekt. Ontvangt u de declaratie toch liever over de post dan kunt u dit doorgeven aan de balie. Werkstukken met techniekkosten boven de 50 euro (kronen, bruggen, protheses, etc.) dienen voor plaatsing van het werkstuk grotendeels betaald te zijn, u krijgt hiervoor een aanbetaling mee. Na plaatsing ontvangt u een restnota.

Heeft u vragen over vergoedingen, dan kunt u zich wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.

Onbetaald gebleven declaraties worden overgedragen aan een incassobureau. Dit brengt voor u extra kosten met zich mee. Indien wij moeten overgaan tot het incasseren van de uitstaande vordering(en) m.b.v. een incassobureau zal automatisch de behandelovereenkomst van onze kant komen te vervallen.

Overige

Tandartspraktijk Voordijkshoorn is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Het is niet toegestaan foto, film of geluidopnames te maken in de praktijk i.v.m. de privacy van andere patiënten en/of medewerkers. Tevens verzoeken wij u om tijdens de behandeling uw telefoon niet te gebruiken.

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk. Ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Ten slotte, wij zijn erg blij met suggesties, ideeën, op – en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.