Door gebruik te maken van verschillende typen beugels is het mogelijk om aanpassingen te doen aan de stand van de kaken, tanden en kiezen. Afhankelijk van de stand van het gebit zal bepaald worden wat voor beugeltraject er nodig is. Afhankelijk van het type beugel wordt bepaald of dit bij ons in de praktijk kan plaatsvinden of dat wij u verwijzen naar een praktijk voor orthodontie. Wanneer de beugelbehandeling bij ons in de praktijk plaatsvindt, wordt geprobeerd een zo goed mogelijke schatting te maken van de duur en kosten van het behandeltraject, echter het aanpassingsvermogen van de structuren in de mond en de medewerking van de patiënt kunnen invloed hebben op de behandelduur. Na het afronden van de orthodontische behandeling wordt het behaalde resultaat gehandhaafd met behulp van een nachtbeugel en/of een spalk (‘draad’) achter de tanden. Het is erg belangrijk om het gebit zowel tijdens als na de orthodontische behandeling goed te onderhouden.